logo bezpieczni 2016 50

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W NIEMCZECH UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE JEST OBOWIĄZKOWE*

ZAMÓW DARMOWĄ I BEZPIECZNĄ OFERTĘ

* zgodnie z § 5 SGB V (Kodeks Prawa Socjalnego)

sytuacja rodzinna

Wyświetlenie artykułów z etykietą: prywatne ubezpieczenie zdrowotne

System niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego składa się z:
- ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (gesetzliche Krankenversicherung),
- prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (private Krankenversicherung).

Jakie ubezpieczenie dla kogo?

  • Obowiązkowemu ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

- zatrudnieni pracownicy (przy rocznym wynagrodzeniu do 54.900 EUR albo miesięcznym do 4.687,50 EUR),
- uczący się zawodu (Auszubildende),
- emeryci,
- studenci,
- praktykanci,
- pobierający świadczenia socjalne dla bezrobotnych,
- rolnicy, artyści i publicyści.

Możliwość dobrowolnego ubezpieczenia w ustawowych kasach chorych posiadają także:
- prowadzący działalność gosp. (Selbststaendige),
- zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 54.900 EUR.

Zasadniczo możliwość tę mają ci, którzy w przeszłości podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu, a przez zmianę ich sytuacji zawodowej mogliby podlegać prywatnemu ubezpieczeniu.

Zadania wyznaczone ustawowemu ubezpieczeniu przejmują kasy chorych (Krankenkassen), w których ubezpieczają się podlegający temu ubezpieczeniu. Ponieważ katalog usług medycznych, jakie obejmuje ubezpieczenie ustawowe musi być honorowany przez wszystkie kasy chorych, nie ma wielkiej różnicy w tym, kto ubezpieczony jest w jakiej kasie.
 
  • Obowiązkowemu prywatnemu ubezpieczeniu podlegają:
- zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 54.900 EUR (mają jednakże do wyboru albo prywatne ubezpieczenie albo dobrowolną przynależność do ustawowej kasy chorych),
- urzędnicy (Beamte) niezależnie od wysokości dochodów,
- prowadzący samodzielną działalność gosp. (Selbststaendige) - obowiązkowo od 01.01.2009.
 
Prowadzącym w Niemczech jednoosobową firmę/działalność gospodarczą zaleca się zawrzeć prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które chroni przed finansowym konsekwencjami w przypadku konieczności lekarskiej interwencji i za niższe składki proponuje wyższe i lepszej jakości świadczenia medyczne. Możliwe jest jednakże dobrowolne członkowstwo tych osób w ustawowym ubezpieczeniu w jednej z Kas Chorych (Krankenkasse).


 
Zmiana przepisów od 01.01.2015:
 
Różnice w ubezpieczeniach w różnych kasach chorych wyrażają się jedynie w katalogu usług medycznych, które każda z kas proponuje. Poza ustawowo uregulowanymi usługami, które muszą być sfinansowane przez Krankenkasse, wiele z nich wpisuje do katalogu usług takie, do których sfinansowania nie jest zobligowana ustawowo. Z dniem 01.01.2009 weszła bowiem w życie zmiana systemu opłacania ubezpieczenia zdrowotnego w ustawowych kasach chorych. Została wprowadzona jednolita dla wszystkich kas chorych wysokość składek. Do końca 2014 roku wynosiła ona 15,5 % od wysokości zarobków (7,3% płacił pracodawca a pracownikowi odciąganych było 8,2% od wysokości dochodów brutto). Pracownik obciążany był zatem o 0,9 % większą składką i to w każdej z ustawowych kas chorych. Nowością od 01.01.2015 roku jest dobrowolność tej dodatkowej składki. Każda z kas chorych może zatem indywidualnie decydować czy obciąży swoich członków dodatkową składką oraz w jakiej będzie ona wysokości. Od tej pory kasy chorych mogą znowu konkurować pomiędzy sobą różnymi stawkami ubezpieczenia.
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są do kas chorych. Te przekaują te środki do funduszu zdrowotnego (Gesundheitsfond), który dzieli te środki na kasy chorych według ilości ich członków i innych czynników, np. ilości członków kasy chorych w podeszłym wieku lub ciężko chorych. Do funduszu (Gesundheitsfond) dokłada się także niemieckie państwo ze środków budżetowych.
 
Bezrobotni
Pobierający świadczenia dla bezrobotnych (ALG I i II) są ustawowo ubezpieczeni w kasie chorych przez odpowiedni JobCenter.

Ubezpieczenie obowiązkowe/rodzinne
Zasadniczo ten podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega ten, kto znajduje się w stosunku pracy. Małżonek/małżonka (jeśli nie pracuje) oraz dzieci objęci są ubezpieczeniem rodzinnym. W tym celu główny ubezpieczony musi zgłosić członków swojej rodziny w kasie chorych do bezskładkowego współubezpieczenia. To samo dotyczy pobierających ALG I i II.
 
 
Ciągle masz wątpliwości jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie? - Wypełnij ten formularz a potem porównaj otrzymane oferty... 
Dział: Zdrowotne

ubezpieczenia w Niemczech   *   niemieckie ubezpieczenia   *   ubezpieczenie zdrowotne   * ubezpieczenie emerytalne   * ubezpieczenie na życie   *   ubezpieczenie komunikacyjne   * ubezpieczenie samochodu w Niemczech   *   ubezpieczenia dla Polaków w Niemczech   *   ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Niemczech   *   oferty niemieckiego ubezpieczenia po polsku   *   ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech